Schema

Här nedan finns en länk till schemat för campen. Observera att det är ett preliminärt schema och att ändringar kan komma att ske.

Viktig information om schemat

Med anledning av coronasituationen ber vi er också observera och respektera att vi tvingats göra schemat annorlunda även i år för att kunna genomföra campen. För att glesa ut deltagarna kör hälften av grupperna sina pass på förmiddagen och hälften kör på eftermiddagen. På så vis halveras antalet samtidigt närvarande deltagare på campområdet. Vi kommer också att ha två grupper per stor plan istället för tre och vi kommer att använda oss av planerna på Warners.

Schemaändringarna innebär att det blir ganska tidig lunch för några av grupperna på förmiddagen och ganska sen lunch för några av grupperna på eftermiddagen. Men maten på campen ska endast ses som en stödmåltid för att deltagarna ska orka genomföra träningspassen. Anpassa mattiderna hemma, före och efter de schemalagda passen, och ta med något extra att äta på campen om det behövs.

Vi ber er också respektera att när de schemalagda passen är genomförda ska deltagarna lämna campområdet. Inga deltagare som har några förkylnings- eller coronasymptom får delta eller vara närvarande på campen. Om man haft symptom ska man ha varit helt symptomfri i minst två dygn innan man får delta.

Vi ber också alla föräldrar att respektera att det råder publikförbud på campområdet under hela tiden för genomförandet av campen 2021.

Schema 2021.pdf

Top