Samarbeten

För att campen över huvud taget ska vara möjlig att genomföra samarbetar vi med ett antal olika aktörer på olika sätt. Det handlar om allt från leverantörer av mat till deltagarna till föreningar som ställer upp med instruktörer. Här presenteras några av våra samarbetspartners.


ICA MAXI

ICA MAXI Östersund är vår största samarbetspartner och hjälper oss främst med all mat till deltagarna på campen, men även med vissa andra delar.


JHFF

Vi samarbetar med Jämtland Härjedalens Fotbollsförbund kring teoridelarna under campen för att dessa ska följa Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningsplan.


Jämtlands Gymnasium – Idrottsprogrammet NIU & LIU

Vi samarbetar med Idrottsprogrammet vid Jämtlands Gymnasium som bidrar med instruktörer under campen.


Top