Gruppindelning

Nedan finns alla deltagare listade i olika deltagarlistor och gruppindelningen framgår. Vi har i möjligaste mån försökt ta hänsyn till önskemål om grupptillhörighet. Så långt det gått har vi också försökt hålla ihop spelare från samma förening i en grupp, eller åtminstone försökt undvika att någon spelare hamnar ensam i sin grupp.

Vi ber er ha respekt för att detta är ett stort arrangemang att organisera och hoppas att ni, som vi, anser att det viktigaste är att alla som vill får delta.

Deltagarlistor alla deltagare

Deltagarlista 2023 bokstavsordning
 

Deltagarlista målvakter

Deltagarlista 2023 Målvakter A

Deltagarlista 2023 Målvakter B
 

Deltagarlistor Flickor per grupp

Deltagarlista 2023 Flickor A

Deltagarlista 2023 Flickor B

Deltagarlista 2023 Flickor C

Deltagarlista 2023 Flickor D

Deltagarlista 2023 Flickor E

Deltagarlista 2023 Flickor F

 

Deltagarlistor Pojkar per grupp

Deltagarlista 2023 Pojkar A

Deltagarlista 2023 Pojkar B

Deltagarlista 2023Pojkar C

Deltagarlista 2023 Pojkar D

Deltagarlista 2023 Pojkar E

Deltagarlista 2023 Pojkar F

Top