Gruppindelning

Viktig information

Vi försöker hålla gruppstorlekarna så små som möjligt och använda så många av planerna på Lövsta som möjligt, även planerna på Warners för att glesa ut deltagarna.
Vi ber er ha förståelse för detta och respektera att vi inte kan flytta deltagare mellan grupperna så att vi riskerar att någon grupp blir för stor.
Vi undanber oss därför alla önskemål om gruppbyten om inte något har blivit alldeles galet.

Nedan finns alla deltagare listade i olika deltagarlistor och gruppindelningen framgår. Vi har i möjligaste mån försökt ta hänsyn till önskemål om grupptillhörighet. Så långt det gått har vi också försökt hålla ihop spelare från samma förening i en grupp, eller åtminstone försökt undvika att någon spelare hamnar ensam i sin grupp.

Vi ber er ha respekt för att detta är ett stort arrangemang att organisera och hoppas att ni, som vi, anser att det viktigaste är att alla som vill får delta.

Deltagarlistor alla deltagare

Deltagarlista 2022 bokstavsordning
 

Deltagarlista målvakter

Deltagarlista 2022 Målvakter A

Deltagarlista 2022 Målvakter B
 

Deltagarlistor Flickor per grupp

Deltagarlista 2022 Flickor A

Deltagarlista 2022 Flickor B

Deltagarlista 2022 Flickor C

Deltagarlista 2022 Flickor D

Deltagarlista 2022 Flickor E

Deltagarlista 2022 Flickor F

 

Deltagarlistor Pojkar per grupp

Deltagarlista 2022 Pojkar A

Deltagarlista 2022 Pojkar B

Deltagarlista 2022 Pojkar C

Deltagarlista 2022 Pojkar D

Deltagarlista 2022 Pojkar E

Deltagarlista 2022 Pojkar F

Deltagarlista 2022 Pojkar G

Deltagarlista 2022 Pojkar H

Top