Deltagarvillkor

Alla ungdomar som vill delta är välkomna. Arrangörsföreningarna är dock noga med att påpeka att campen är öppen för alla som vill delta om bara plats finns tillgängligt. Flera timmas fotbollsträning varje dag och teoripass gör dock att campen lämpar sig bäst för de ungdomar som är villiga att utvecklas och som är lyhörda och disciplinerade vid träningsmomenten. Ungdomarna delas upp efter ålder och färdighet i olika grupper och grupperna kan komma att justeras under veckans gång. Det förekommer också att vi anlitar instruktörer som inte talar svenska utan endast engelska.

Deltagaravgift
Avgiften måste betalas i samband med anmälan för att platsen skall garanteras.
Om inte avgiften betalats i tid eller om anmälan inte är komplett förbehåller sig arrangören full rätt att ta bort den gjorda anmälan.
Syskonrabatter kan tyvärr ej ges.

Avbokningsregler
Följande avbokningsregler tillämpas för den inbetalda deltagaravgiften.

  • Före sista anmälningsdag = 100% återbetalning
  • Efter sista anmälningsdag med läkarintyg = 75% återbetalning
  • Efter sista anmälningsdag utan läkarintyg = 50% återbetalning
  • Campdag 1 eller senare = 0% återbetalning

Avgiftssänkning på grund av att deltagande förhindras av andra orsaker kan inte ges.
Alla krav på återbetalning av deltagaravgift ska ha inkommit till campen via e-post senast sista campdagen.

Leverans av beställda produkter
Alla produkter som beställs i form av kläder och deltagande i campen levereras på plats när campen startar.

Mat under campen
Det ingår en enklare lunch som serveras utomhus, eller i serveringstält under campen. Arrangören av campen gör sitt bästa för att även erbjuda alternativ för de som har allergier. Det är deltagarens eget ansvar att anmäla eventuella relevanta matallergier vid anmälan till campen samt att meddela serveringspersonalen sina behov.
Vi rekommenderar också deltagare att själva ha med sig lite frukt eller annat som passar att äta mellan passen för att orka hela dagen.

Försäkring
Deltagarna är försäkrade via sitt medlemskap i sin förening. Därför kan endast deltagare som är medlemmar i en förening delta.

Fotografering
Genom anmälan till campen godkänns också att campen och dess samarbetspartner kan komma att fotografera eller filma spelaren under camptiden och att sådana bilder kan komma att nyttjas och reproduceras i utbildningssyfte, reklamsammanhang eller i andra sammanhang kring campens, arrangörsföreningarnas eller campens samarbetspartners aktiviteter utan att spelaren eller någon annan kommer att resa några anspråk på ersättning av något slag.

Väder
Vädrets makter kan vi inte råda över. Om vädret är så dåligt att arrangören bedömer att det är olämpligt att genomföra hela eller delar av campen eller om väder eller andra omständigheter gör fotbollsplanerna ospelbara kan hela eller delar av campen ställas in. Ingen ersättning eller kompensation utgår till deltagarna vid sådan händelse.

Top