Anmälan

Viktig information

På grund av Corona har vi uppdaterat våra deltagarvillkor. Vi kommer försöka genomföra campen och har vidtagit ett antal åtgärder för att kunna göra det. Bland annat kommer vi ha mindre grupper utspridda på fler planer och vi kommer att använda planerna även på Warners. Vi kommer ha fler lokala instruktörer och vi förbehåller oss rätten att med kort varsel ställa in hela arrangemanget eller göra ändringar i upplägget.

Nu är anmälan stängd för i år. Sista anmälningsdag var den 15/5. Så fort gruppindelning och schema är klart återkommer vi med mer information.

Vi vill påpeka att fotbollscampen inte är som samma sak som arrangörsföreningarnas fotbollsskolor. Fotbollscampen är till för de som vill lite mer och det ställs lite högre krav på deltagarna på campen. Läs gärna våra deltagarvillkor innan du anmäler dig. Vill du istället delta i den vanliga fotbollsskolan hänvisar vi till arrangörsföreningarnas respektive kansli.
Top