Preliminär gruppindelning

Nu finns en preliminär gruppindelning att ta del av på sidan Gruppindelning.