Anmälan 2020 öppen

Vi har beslutat att försöka genomföra campen i år också. Efter en genomförd riskanalys och lite diskussioner har vi kommit fram till att den ska vara genomförbar om vi vidtar ett antal åtgärder. Några av dessa är:

  • Mindre grupper med färre spelare per grupp.
  • Högst två grupper per träningsyta.
  • Fler träningsytor.
  • Fler lokala instruktörer.
  • Översyn av mathantering.

Vi förbehåller oss också rätten att med kort framförhållning ändra upplägget eller ställa in campen helt. Men förhoppningen är att den ska kunna genomföras. I år riktar sig campen till deltagare födda 2005-2010.