Månad: april 2020

Anmälan 2020 öppen

Vi har beslutat att försöka genomföra campen i år också. Efter en genomförd riskanalys och lite diskussioner har vi kommit fram till att den ska vara genomförbar om vi vidtar ett antal åtgärder. Några av dessa är: Mindre grupper med

Top