Gruppindelning och schema

Nu finns gruppindelningen klar och publicerad på hemsidan. Läs mer på sidan https://fotbollscamp.se/gruppindelning/.
Även schemat finns publicerat. Läs mer på sidan https://fotbollscamp.se/schema/.

Vänligen observera att ändringar i både gruppindelning och schema kan komma att ske.