Ändrade gruppindelningar

Vi ber er observera att det skett ändringar i vissa grupper. Detta på grund av efteranmälningar och önskemål om gruppbyten. Nu hoppas vi att det ska vara färdigbytt så att dessa grupper håller.

Kontrollera vilken grupp just du är i, så att du vet när du ska vara på plats den första camp-dagen.