Gruppindelning och schema

Nu är både gruppindelning och schema för campen 2016 publicerade på hemsidan.