Lövsta

Vi försöker i möjligaste mån att lokalisera all campverksamhet till Lövsta och Länsförsäkringar aktivitetscenter. Detta för att minska logistiken och öka servicesn för deltagarna.