Reserver antagna

Alla hittills efteranmälda deltagare som placerats på reservlista har nu tilldelats en plats. Nu är grupperna fyllda till max, så när som på någon enstaka grupp där det fortfarande kan få tillkomma någon deltagare. Just nu är det 297 deltagare anmälda.