Samarbeten

För att campen över huvud taget ska vara möjlig att genomföra samarbetar vi med ett antal olika aktörer på olika sätt. Det handlar om allt från leverantörer av mat till deltagarna till föreningar som ställer upp med instruktörer. Här presenteras några av våra samarbetspartners.


Toca Football

Vi samarbetar med Toca Football Sweden som kommer att finnas närvarande på campen. Läs mer om dem på deras hemsida http://www.tocafootball.se.


ICA MAXI

ICA MAXI Östersund är vår största samarbetspartner och hjälper oss främst med all mat till deltagarna på campen, men även med vissa andra delar.


JHFF

Vi samarbetar med Jämtland Härjedalens Fotbollsförbund kring teoridelarna under campen för att dessa ska följa Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningsplan.


JFA

Vi samarbetar med Jämtlands Fotbolls Akademi (JFA) som bidrar med instruktörer under campen.


Top